Арьс ширний үйлдвэрлэл, текстилийн салбарын хүний нөөцийн судалгаа-2023

October 30, 2023